Home

V roce 1994 jsem dostudoval Konzervatoř v Plzni a učil jsem do roku 2007 v Základní umělecké škole. Nejdříve ve Staňkově, následně ve Stodě a v Holýšově. Osud mě pak zavál na základní školu, kde působím dodnes.

Na škole učím informatiku, občasně hudebku a pracovní činnosti. Věnuji se integraci informačních technologií do vzdělávání a jejich smysluplnému využití napříč předměty.

Na škole působím také jako metodik ICT, společně s žáky sbírám zkušenosti v mezinárodních eTwinnigových projektech, jsem aktivním členem Google Edu Group Učte s námi. Od října 2019 vedu DigiCentrum v Plzni na ZČU a od roku 2016 pořádám ve Staňkově celostátní setkání pro učitele nazvané EDU Staňkov.